מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו חלה על המידע והנתונים שתמסור לחברה, לרבות במסגרת תהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר (להלן יחד "המידע האישי" או" "מידע על המשתמש").

בשימושך באתר הנך נותן הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות, ובכלל זה, לכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות האמורות בה. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תכנס ואל תעשה שימוש באתר ובשירותיו. "מידע אישי" פירושו כל מידע היכול לשמש, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר, לזהות באופן אישי יחיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, מספר טלפון או פרטי קשר אחרים.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך מחויב על-פי חוק למסור את המידע, אולם אם לא תמסור מידע נדרש ייתכן שלא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים.

המידע שנאסף ואופן איסופו

החברה מקבלת ו/או אוספת מידע על המשתמש בדרכים הבאות:

 • רישום. חלק מהשירותים באתר מחייבים הרשמה. בשלב ההרשמה תידרש לספק לחברה מידע כמו שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מין, תאריך לידה וכתובת מגורים. אם תבחר שלא להירשם, יכול להיות שלא תוכל לעשות שימוש בשירותים האמורים.
 • "צור קשר". בעת פנייתך לחברה, ייתכן שתידרש לספק מידע מסוים כגון שמך וכתובת המייל שלך, על מנת שהחברה תוכל לתת מענה לפנייתך.
 • "צד שלישי". באמצעות חברות שונות המספקות לחברה מידע, נתונים פנימיים ושירותים שונים על התנהגות המשתמשים באתר לרבות פייסבוק, Google Analytics ועוד, לרבות בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו להלן.
 • חשבונות צד שלישי. האתר עשוי לאפשר לך להירשם על-ידי לחיצה על לחצן 'התחבר' או 'כניסה' שאנו עשויים להציג באתר, באמצעות חיבור לחשבון הפייסבוק הפרטי שלך או באמצעות חשבון הגוגל הפרטי שלך (להלן: "חשבון צד שלישי"). פעולה זו תאפשר לך לקשר את חשבונך באתר לחשבון צד שלישי שלך. אם תבחר באפשרות זו, תידרש לאשר את החיבור וכן את סוגי המידע (שעשויים לכלול פרטים אישיים) שנקבל מחשבון צד שלישי שלך וסוגי הפעילויות שאנו עשויים לבצע בקשר עם חשבון צד שלישי שלך. לידיעתך, כדי להשתמש באפשרות זו, יהיה עליך להיות מחובר לחשבון צד שלישי קיים, וייתכן שיהיה עליך להיכנס אליו.
 • באמצעות איסוף עצמאי של החברה ו/או מי מטעמה ביחס להרגלי השימוש של המשתמש באתר כדוגמת מועדי ומשך התחברות המשתמש לאתר, הפעולות שבוצעו על ידי המשתמש באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש וכו'.
 • ככל שתבחר להשתתף במשובים, סקרים ושאלונים שיכול ויעלו מעת לעת לאתר, החברה עשויה לעשות שימוש במידע אשר יתקבל בעקבות השתתפותך כאמור.
 • באמצעות קבצי Cookies למפורט במדיניות פרטיות זו להלן.

השימוש במידע

החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לשימושים הבאים:

 • לצורך אספקת השירותים וכן שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה;
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ובתי עסק.
 • לזהות ולאמת את הגישה שלך לשירותים אליהם אתה מורשה לגשת.
 • ליצירת קשר עמך לרבות לשם משלוח (בדוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד SMS/MMS או בכל אופן אחר) מידע פרסומי ושיווקי למשתמשים - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים, וכן ולצורך מתן שירותי דיוור על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים.
 • להעביר ו/או למסור את המידע לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
 • לשלוח לך עדכונים או התראות ביחס לשירותים באתר.
 • לשם אספקת תכנים ושירותים ולהתאמתם, מקום שניתן, להעדפותיך האישיות ותחומי עניינך.
 • לשם התאמת מודעות ותכנים פרסומיים שיוצגו לך בעת הביקור באתר ובאתרים אחרים.

שיתוף המידע עם צדדים שלישיים

מבלי לגרוע מהאמור במדיניות פרטיות זו, החברה רשאית לגלות את המידע שנמסר על ידך ו/או שנאסף על ידה כאמור לעיל במקרים הבאים: (א) שיתוף המידע עם ספקי צד שלישי אשר לוקחים חלק ו/או מסייעים לחברה בתפעול ותחזוקת האתר לרבות, אך לא רק, ספקים אשר מעניקים לחברה שירותי אירוח. מידע כאמור יכול שיועבר למדינות אחרות; (ב) במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; (ג) אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי דין, הליך משפטי, צו שיפוטי או בקשה של כל ערכאה מוסכמת או רשות ממשלתית; (ד) במקרה שהחברה תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. (ה) לשם הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות החברה, המשתמשים האחרים, שלך או של הציבור.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

ידוע לך כי מסירת פרטים במסגרת אתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך קישורים הקיימים באתר כפופים למדיניות הפרטיות של אותם אתרים. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל על-ידי צדדים שלישיים כאמור לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר.

אבטחה

החברה פועלת לפי תקנים מקובלים בענף על מנת להגן על המידע האישי שלך, לרבות שימוש באמצעי אבטחה מקובלים וסבירים. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני המשתמשים ל- 100% אבטחת מידע ובכלל זה כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר.

קבצי Cookie

האתר עשוי לעשות שימוש ב-Cookies לצרכים שונים, כגון, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. חלק מה- Cookies תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. בעשותך שימוש באתר אתה מתיר לחברה להשתיל Cookie על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב- Cookies ולזהותך על פיו. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

שימוש במערכת Google Analytics

האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות שימושך באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על ידך, באילו אתרים אחרים ביקרת קודם לשימוש באתר וכד'. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות משתמשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/. באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. מיזוג, מכירה או פשיטת רגל במידה והחברה תירכש או תתמזג עם צד שלישי כלשהו, או במקרה של פשיטת רגל או אירוע דומה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר לצד שלישי כאמור מידע אישי אשר נמסר על ידך ו/או אשר נאסף על ידה בהתאם למדיניות פרטיות זו, מבלי שתידרש להודיע לך ו/או לקבל את הסכמתך לכך. שינויים החברה רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך 7 ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. המשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי כזה פירושו הסכמה לשינויים אלה. יצירת קשר בכל שאלה בנושא מדיניות הפרטיות – אנא צור קשר עם החברה באמצעות הטלפון במספר 8522*

חזרה לאתר